ขั้นตอนการติดตั้งบัว

1. กำหนดแนวระดับในการติดตั้งรางบัว
2. ติดรางบัวโดยการยิงน๊อตสกรูหรือทากาวตะปู
3. ติดบัวกับรางโดยการกดหรือใช้ฆ้อนยางทุบ
4. ตัวต่อระหว่างชิ้นสำเร็จรูป
5. อุปกรณ์เข้ามุมด้านในสำเร็จรูป
6. อุปกรณ์เข้ามุมด้านนอกสำเร็จรูป
7. อุปกรณ์ตัวจบสำเร็จรูป
8. รูปแบบการติดตั้งที่สมบูรณ์