ตัวอย่างสีบัว

สีขาว (WH01)
สีสัก (WA01)
สีบีช (RC01)
สีประดู่แดง (MI01)